การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ชมรมนรีแพทย์ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย
โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์

วันอาทิตย์ ที่ 4 มิถุนายน 2560

 

14.00-14.30ลงทะเบียน

14.30-14.40 กล่าวเปิดงาน และแถลงผลงานที่ผ่านมา
โดย ศ.นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์ ประธานชมรมฯ

15th Annual Congress of APAGE, 27-29 November 2014, MALAYSIA

Welcome Messages

Message from Organising Chair, APAGE 2014 On behalf of the Organizing Committee, it’s my great honour to welcome you to the 15th Annual Congress of the Asia Pacific Association of Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy (APAGE 2014 Kuala Lumpur) to be held at the Shangri-La Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, from the 26th November till 30th November 2014.

APAGE 2014 Event Calendar

Mar 14-15
10th APAGE Laparoscopic Gynecologic Oncology Surgery & Hands-on Animal Workshop (focused on Cervical Cancer)
C.C.I. Shanghai, China

Apr 18-20
E-Da 10th Anniversary/APAGE endorsed meeting
E-Da, Kaohsiung, Taiwan

Jun 12-14
APAGE Regional Congress 2014, "Hysterectomy and Managing Complications in Minimally Invasive Surgery"
Academia, Singapore

Jun 20-21
Workshop
Malaysia

Jul 26-27
The Trend in Endoscopic Surgery-Advances in Mullerian Anomalies
AITS. IRCAD, Taiwan

ASIAN CONFERENCE ON ENDOMETRIOSIS 2014

Dear ACE 2014 Country Representatives of ASEA Member Country,

This is the ACE 2014 Secretariat.

The 3rd Asian Conference on Endometriosis (ACE 2014), which will be held from October 24 to 26, 2014, in Seoul, Korea, organized by Korean Society for Reproductive Medicine on behalf of the ASEA.

We kindly request for your cooperation in order to promote this upcoming Seoul conference.